Certifierad entreprenör

Hos beställare och större entreprenörer finns ett starkt behov av att säkerställa en byggnads olika funktionskrav. När byggnadskraven inte uppfylls och fel uppstår i konstruktionens funktion kan det vara svårt att klarlägga ansvarsfrågan om de ingående produkterna har kommit från flera olika leverantörer.
För att undvika problem med otydliga gränsnittt mellan olika leverantörer har Gyproc tagit fram möjligheten att välja en kvalitetssäkrad process med en Cerifierad Entreprenör i lättbyggnadsteknik.

Arbetssättet inom certifieringen bygger på ett fördjupat samarbete mellan Gyproc och entreprenör och beställare. Gyproc deltar redan på förmöten och tar fram sådant som detaljer för anslutningar och listor för egenkontroll, som sedan används ute på byggena. När projekter är genomfört går Gyproc igenom entreprenörens dokumentation och utfärdar ett certifiat att bygget är utfört enligt specifikationer. kvalitetssäkringen integreras i entreprenörens eget KMA-system.